Εταιρικό Προφίλ

Εταιρικό Προφίλ

Το Π.Σ Μ.Α. Ι.ΚΤΕΟ Γλαύκου είναι το πρώτο συνεταιριστικό ΚΤΕΟ στην Ελλάδα και λειτουργεί από 02/10/2006. Προέρχεται από το όραμα και την δράση του Συλλόγου Ιδιοκτητών Συνεργείων Αυτοκινήτου Ν. Αχαΐας τα μέλη του οποίου, κατά μεγάλη πλειοψηφία, αποτελούν τους μετόχους του ΚΤΕΟ. Οι 100 μέτοχοι του ΚΤΕΟ προέρχονται από την πόλη της Πάτρας και δραστηριοποιούνται σε αυτή, γεγονός που αποδεικνύει τον τοπικό χαρακτήρα της επιχείρησης.

Το ΚΤΕΟ διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται ανά τριετία από τους μετόχους του. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή της εταιρείας συνεχίζει το έργο του Ιδρυτικού Συμβουλίου. Απαρτίζεται από καταξιωμένους επαγγελματίες, ιδιοκτήτες συνεργείων του νομού, γνωστούς για το ήθος τους. Στελεχώνεται από εντεκαμελές προσωπικό, άρτια εκπαιδευμένο και με υψηλό αίσθημα ευθύνης. 

Βρισκόμαστε στην θέση της Περιβόλας κοντά στο Υδροηλεκτρικό Εργοστάσιο του Γλαύκου.

 

Συνέπεια και αμοιβαία εμπιστοσύνη

Η εταιρεία, από την πρώτη μέρα των εργασιών της, έχει σαφή προσανατολισμό και ξεκάθαρους στόχους. Το κοινό όραμα που μοιράζονται όλοι όσοι εργάζονται στο ΚΤΕΟ, είναι η δημιουργία μιας πραγματικά υποδειγματικής και οικονομικά υγιούς εταιρείας, κοντά στην οποία οι πελάτες, οι εργαζόμενοι και οι μέτοχοι θα νοιώθουν ασφαλείς και δικαιωμένοι. Η μεγάλη φιλοδοξία όλων μας στηρίχτηκε στη δημιουργία ενός ΚΤΕΟ που θα ελέγχει το όχημα σας βάσει της κείμενης νομοθεσίας και με πρωταρχικό στόχο να υπογράφει για την ασφάλειά σας.

Η οργάνωση και λειτουργία του ΚΤΕΟ βασίζεται στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει στους πελάτες, τους συνεργάτες, αλλά και προς κάθε συναλλασσόμενο και στο επαγγελματικό ήθος. Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην τήρηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης που πρέπει να διέπουν τις σχέσεις της, με τους πελάτες, τους συνεργάτες αλλά και με κάθε τρίτο που συναλλάσσεται.

Διοικητικό Συμβούλιο

Διδάχος Ιωάννης, Πρόεδρος

Γεωργαντάς Θεόδωρος, Αντιπρόεδρος

Σωτηρόπουλος Νικόλαος, Γραμματέας

Μπαρδάκης Νικόλαος, Ταμίας

Τσάμης Θεόδωρος, Μέλος

Κοκοβίκας Παναγιώτης, Μέλος

Γεωργόπουλος Ιωάννης, Μέλος

 

Ελεγκτική Επιτροπή

Καπλάνης Νικόλαος

Τσαλαμαδούρος Κωνσταντίνος

Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος